Náhrady lekcí:

 • v případě VAŠÍ NEÚČASTI:
  - nahradit si můžete 2 zameškané lekce, a to na kurzech probíhajících souběžně s Vaším kurzem (v dané sezóně), pokud je na kurzu volno
  - kdykoli za sebe můžete poslat náhradníka
  - náhrady je třeba domlouvat zavčas, aby na ně vyzbyl prostor
 • v případě NEMOCI/INDISPOZICE LEKTORKY:
  - přesun lekce/lekcí na nejbližší možný termín (stejný den a hodina)
  - v případě, že se jedná např. o těhotenský kurz a náhradní lekce kolidují s termínem porodu, domluva je individuální (vrácení peněz/náhrada v kurzu poporodním)
 • v případě zrušení části kurzu z důvodu ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI (např. epidemie, potažmo zákazu provozování sportovních činností):
  - náhrada formou ONLINE LEKCÍ - ty by probíhaly jednak v příslušné uzavřené skupině na Facebooku, jednak by mohly být k dispozici formou odkazu na lekci na Youtube
  - výhoda této formy: lekci nezmeškáte, bude ještě TÝDEN po živém vysílání ponechána ke zhlédnutí (k opakovanému cvičení); dále bude možné cvičit i podle videí pro ostatní kurzy, nahradíte si tedy takto mnohem více lekcí
  - Pozn: je to právě pravidelná domácí praxe, která nás nejvíce posouvá dál - tělesně i duševně. Nebojte se a jděte do toho:-)