Pozdrav Měsíci (Chandra namaskar)

 

kolazpozdravmesici

Pozdrav Měsíci je jemná harmonizující sestava, kterou je vhodné provádět spíše k večeru a připravit tak mysl na večerní a noční odpočinek.

Je to protějšek Pozdravu Slunci, který má naopak tělo energizovat mužskou, „sluneční“ energií (proto se doporučuje spíše po ránu). Měsíc je naopak spojen s principem ženské energie (klid, útlum, chlad, mentální aktivita).

Pozdrav Měsíci obsahuje balanční pozice, úklony, předklony, většinou prováděné na obě strany – počínaje stranou levou. Balanční pozice podporují smysl pro rovnováhu, mysl se zaměří na jeden bod a myšlenkové víry se tak uklidní. Úklony na obě strany harmonizují tělo i mysl.

Pozdrav Měsíci v nás tedy vyvolá klid, nadhled, rovnováhu. Jednotlivé pozice jsou spojeny s prožíváním určitých představ, afirmací, kdy se vracíme k tomu, co se za celý den odehrálo, a otevíráme se všemu, co má přijít. To vše přijímáme bez hodnocení, s vděčností, snažíme se být vnějšími pozorovateli.  

Pozdrav provádíme pomalu, plynule (jako ve „zpomaleném filmu“) v souladu s dlouhým, klidným dechem. Sestavu můžeme provádět vícekrát po sobě. Také se můžeme v jednotlivých pozicích zastavit na více dechů, pokud potřebujeme více času na uvědomění si určité představy, která se s danou pozicí spojuje. 

KROK Č. 1

GANGA KRIJA: Postavíme se s chodidly více od sebe a spojíme malíkové hrany rukou. S nádechem nabíráme očišťující vodu z řeky Gangy – zvedáme takto spojené ruce nad hlavu, s výdechem spouštíme ruce po stranách těla (hlava, tváře, hruď, boky). 
Smýváme tak ze sebe psychické a fyzické nečistoty.

 SAM_0624   SAM_0628

Na konci výdechu připravíme ruce za záda pro následující pozici (namaskára mudra za zády nebo propletení prstů, případně spojení loktů).

KROK Č. 2

S nádechem ve zvolené pozici rukou jemně protlačíme pánev vpřed, s výdechem provedeme překlon přes rovná záda do hlubokého předklonu.   
Klaníme se tak uplynulému dni.

SAM_0639  SAM_0640

S nádechem se zvedáme vzhůru a stočíme chodidla vlevo.

KROK Č. 3

S výdechem se přes rovná záda spustíme do pozice pyramidy.
Loučíme se tak s uplynulým dnem a vše, co se stalo minulostí, přijímáme.
S nádechem se zvedáme a stočíme chodidla vpravo. 
S výdechem provedeme pozici na druhou stranu.
Zdravíme vše, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti.

SAM_0648
S nádechem se zvedáme a s výdechem uvolníme paže podél těla.

KROK Č. 4 

S nádechem vytočíme levé chodidlo do strany, pravou paži položíme na pravý bok, s výdechem spouštíme levou ruku k zemi do pozice půlměsíce (ARDHA CHANDRASANA). Sledujeme pevný bod na zemi.
Umýváme se v uklidňující záři Měsíce. 
S nádechem se zvedáme a vytočíme pravé chodidlo do strany. S výdechem provedeme pozici na druhou  stranu. 
Vyrovnáváme se tak s kladnými i zápornými okamžiky uplynulého dne, cítíme se vyváženi.

SAM_0652

S nádechem se zvedáme, vytočíme levé chodidlo do strany a upažíme.

KROK Č. 5

S výdechem přecházíme do pozice napnutého trojúhelníku 
Uvědomíme si, co jsme v uplynulém dni mohli řešit jinak či lépe.   
S nádechem se zvedáme a vytočíme pravé chodidlo do strany. S výdechem provedeme pozici na druhou stranu.
To, co jsme v tomto dni řešili dobře, chceme zítra rozvíjet. 

SAM_0654

S nádechem se zvedáme a s výdechem stočíme chodidla i paže vlevo, ruce jsou u sebe, máme je v pěst, levý palec směřuje vzhůru.

KROK Č. 6

S nádechem „natáhneme tětivu“, s výdechem „vystřelíme“ a stočíme se doprava pro výchozí pozici lukostřelce (AKARANADHANURASANA) 
Levý palec je cíl, který chceme zasáhnout – zvolíme si nějakou naši špatnou vlastnost, které se chceme zbavit.
Vpravo: s nádechem natáhneme tětivu, s výdechem vystřelíme a vrátíme se na střed, uvolníme paže.
Vytyčíme si cíl – vlastnost, ke které se chceme dopracovat.

SAM_0657

KROK Č. 7

S nádechem vytočíme levé chodidlo do strany, pokrčíme pravou nohu v koleni a uchopíme nárt z vnější strany, natáhneme levou paži do dálky. S výdechem přejdeme do pozice tanečníka/labutě
Povzneseme se tak nad našimi špatnými vlastnostmi.                         S nádechem se zvedáme z pozice, s výdechem uvolníme končetiny. 
S nádechem nachystáme pravou stranu, s výdechem přejdeme do pozice.
Chceme optimalizovat svůj život do budoucna.

SAM_0660

S nádechem se zvedáme z pozice, s výdechem přejdeme do pozice hory s dlaněmi spojenými před hrudníkem.

KROK Č. 8

S nádechem zvedáme ruce, s výdechem je dáme za hlavu – prsty směřují vzhůru. (GUPTA PRANAM)
Zdravíme tak centrum našich hluboko zakořeněných reakcí – mozeček.  Připomínáme si, že naše jednání je ovlivňováno impulzy z podvědomí. 
S nádechem zvedáme paže nad hlavu, s výdechem širokým obloukem připažíme.

SAM_0661