SEMINÁŘ Technika jógových pozic v souladu s funkční anatomií:

Termíny:

 bude upřesněno

Místo:

bude upřesněno

Cena:

bude upřesněno

 Lektorka:

EVA HRDLIČKOVÁ

Podmínky rezervace:

Po odeslání přihlašovacího formuláře Vám přijde email s potvrzením volné kapacity a s údaji k platbě (tento email čekejte během 1 - 2 dnů). Přihláška se stává závaznou po úhradě kurzovného, termín splatnosti 10 dnů před konáním semináře, případně dříve, pokud je naplněn (byli byste vyzvání emailem).

O semináři:

Na tomto semináři si přijdou na své ti z vás, kteří by chtěli vypilovat techniku jógových pozic, se kterými se běžně setkáváme na lekcích. Bude zde mnohem větší prostor k tomu, abychom pozici doladili do detailu, mohli ji ještě lépe individuálně nastavit (také pomocí nejrůznějších jógových pomůcek, které budou v sále k dispozici) a ukázali si také časté chyby. Budeme se věnovat především těm pozicím, které působí menší či větší obtíže při provádění a které při opakovaném špatném provedení můžou napáchat nemalé škody našemu tělu.
Praxe jógy jako takové může probíhat s ásanami i bez. Pokud mluvíme o praxi jógových ÁSÁN, při správném pojetí pozitivně formují naši duševní a etickou stránku, harmonizují funkci našich tělesných orgánů a endokrinních žláz, podporují cévní, lymfatický systém a mnoho dalšího.
Aby jógové pozice působily pozitivně i na náš pohybový aparát, chce to pojmout je z pohledu principů zdravého pohybu a funkční anatomie, tak abychom docílili určité rovnováhy v rámci jednotlivých částí těla i jejich vzájemného funkčního propojení. Jedině tak nám naše tělo vydrží zdravé a v kondici co nejdéle. Uveďme např. klouby - nechceme je nechat ani příliš pasivní, ani v nadbytečných rozsazích, s páteří chceme zacházet smysluplně ve prospěch individuálnosti každého z nás - např. neohýbat ji příliš tam, kde už se každodenně přespříliš ohýbá... Objevme spíše kouzlo rovnoměrného zapojení páteře v celé její délce atd. Navíc by nám měly správně nastavené jógové pozice pomoci i v denním životě - při vykonávání každodenních pohybových stereotypů - při předklonech, zvedání břemen atd.

Během semináře si nejprve plynule zacvičíme, abychom rozproudili energii v těle, zahřáli se a cvičení tak bylo pro naše tělo bezpečné. Dále se budeme věnovat technice pozic samostatně i s úpravou ve dvojicích, což bývá na seminářích vždycky hodně oblíbené a je to také užitečné v tom, že u druhého vidíme často to, co třeba u sebe nevidíme nebo nechápeme. Prostor bude i na dotazy, konzultace a pozice "na přání". Na závěr vše naučené vneseme opět do plynulé lekce, jógové pozice si vychutnáme v jejich pravém slova smyslu - stabilně i s lehkosti, radostně, v souladu s dechem a v přítomnosti. 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ VHODNÝ:
Pro začátečníky i pokročilejší, kteří chtějí prohloubit techniku pozic a více tak prospět svému tělu v rámci jeho funkčnosti i estetičnosti:-).
Seminář je možné navštívit i v období několik měsíců po porodu, nicméně proběhne bez přítomnosti dětí. 
Zúčastnit se můžou také lektoři jógy, které zajímá pojetí techniky pozic v tomto zdravém duchu.