Jak upravit Pozdrav Slunci při diastáze
břišních svalů?

Eva Hrdličková: "Pozdrav Slunci je krásná sestava. Nicméně při diastáze břišních svalů není běžný typ pozdravu to pravé ořechové. Zde se dozvíte a ve videu názorně uvidíte, jak si jej přizpůsobit, abyste si diastázu nejen nezhoršili, ale aby byla tato sestava zároveň možnou formou terapie. Dovolte mi podělit se o své zkušenosti, které již deset let sbírám v rámci studia jógy, funkční anatomie, vedením kurzů těhotenských, poporodních a během své osobní praxe."

hmatani diastazy

CO JE DIASTÁZA A PROČ JI ŘEŠIT?
V prvé řadě, netýká se pouze žen (ať už po porodu nebo obecně), ale je častá i u mužů a dětí. Jedná se o rozestoupení přímého břišního svalu v oblasti liney alby (středové vazivové čáry) z více možných příčin, obecně vzato z přemíry tlaku či tahu v této oblasti. 
Co jsou konkrétní příčiny? Častá je kombinace vícero z nich: nerovnováha svalů trupu a pánve včetně břišních svalů, špatná poloha pánve a žeber (např. syndrom "rozevřených nůžek"), sedavý způsob života s přemírou kulatých ohybů v denních stereotypech, zvedání těžších břemen, přetěžování přímého břišního svalu jeho intenzivním posilováním (často ve spojení s následným zvětšením objemu břicha), nevhodný způsob cvičení + špatná technika (přemíra hlubokých záklonů, špatně provedená prkna, kliky atd.), geneticky oslabené vazivo, těhotenství ve spojení s dalšími faktory, obezita....

JAKÉ POTÍŽE MŮŽOU PRAMENIT Z DIASTÁZY? Mezírkou uprostřed břicha dochází k úniku nitrobřišního tlaku, což může mít vliv na stabilitu bederní páteře, plotýnek, na funkci pánevního dna a polohu orgánů, může přispět k zácpě, hemoroidům, kýle... Taktéž je diastáza často řešena z estetických důvodů - břicho může být v oblasti diastázy vyboulené (obzvlášť po jídle), pas je širší.

DIAGNOSTIKA: Diastázu jednoduše vyšetříme v lehu s pokrčenými koleny. Zvedneme hlavu a pozorujeme, zda neuvidíme uprostřed břicha vyboulení (stříšku) nebo naopak zda neobjevíme propadlinu, kterou můžeme vyhmátnout prsty na šířku (po stranách této propadliny ucítíte hrany pravé a levé strany přímého břišního svalu). Pro zhodnocení míry závažnosti je důležitá nejen šířka, hloubka a rozsah diastázy, ale také tonus hlubokých břišních svalů a schopnost kooperace svalů stabilizačního systému trupu a držení těla.

NÁPRAVA: To, jak s diastázou pracovat, vám může poradit řádně vyškolený lektor a také fyzioterapeut. Způsob práce s diastázou je individuální na základě příčin vzniku a měla by být komplexní, tedy řešena v souvislostech a funkční provázanosti pohybového aparátu. Nečekejte tedy jeden univerzální návod. Nejčastěji pomáhá nastavit si držení těla včetně neutrálních pozic pánve a žeber (řešit tedy tělesné dysbalance ovlivňující držení těla - např. zkrácené ohybače kyčlí, prsní svaly) a v tomto nastavení dýchat bráničním dechem, zapojovat pánevní dno, hluboké svaly břicha a provádět další cviky na podporu funkce stabilizačního systému a vhodné cviky na šikmé břišní svaly. Také je třeba řešit tělesné dysbalance, které zdánlivě nesouvisí s diastázou, nicméně z hlediska funkčního řetězení můžou také být jednou z příčin (např. snížená klenba, vbočený palec atd.). Je důležité odstranit příčiny vzniku diastázy, pozměnit své pohybové stereotypy v denním životě i během cvičení. Poporodní diastázy se často samy do určité míry či úplně zatáhnou, v tuto chvíli je důležité neprovádět nevhodné cviky, které by diastázu zafixovaly (např. sedy-lehy) a omezit to, co diastázu podporuje. 

JAK NA POZDRAV SLUNCI PŘI DIASTÁZE (následující přístup můžete využít i v případě větší diastázy a slabšího tonu břicha, a také v raném poporodním období):

Cílem je nevytvářet přebytečné tahy a tlaky v oblasti rozestoupení břicha. Provádět jemnou variantu pozdravu:

  • NEUTRÁLNÍM DRŽENÍM pánve, žeber a páteře ve většině pozic Pozdravu
  • bez změny neutrálních poloh pánve, žeber a páteře při vzpažení
  • s přechodem do kočky, ne do kliku
  • bez záklonů/výrazného prohýbání v bedrech/vysouvání předních spodních žeber
  • bez kliku
  • v případě, že děláte prkno/jinou stabilizační pozici s velkým nitrobřišním tlakem, hlídat si osu páteře a přitažení pupíku dovnitř spolu s aktivací pánevního dna, pokud se břicho vyklene, nedělat, udělat variantu jemnější
  • přechody z rovného předklonu do kočky/z psa do rovného předklonu dělat přes pokrčená kolena a rovná záda
  • na konci pozdravu z hlubokého předklonu přejít do pozice židle, poté do stoje (vhodnější než rolování)
  • vkládat si odpočinkovou pozici dítěte podle potřeby
  • Vložit si do pozdravu další cviky - na šikmé břišní svaly (jemné úklony z hory/rotace z kočky za paží/lezení na místě/paže-opačná noha natažení apod.)