GDPR

ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Seznamte se, prosím, s podmínkami zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů (GDPR) a právy, která máte v souvislosti s ním.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Eva Hrdličková, IČ 75638916, se sídlem Fučíkova 862, 685 01 Bučovice, telefon: 608 050449,
e-mail: efilipkova@seznam.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ROZSAH:

 • Vyřízení přihlášky na jógovou akci: pro tento účel zpracovávám Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy (tyto údaje jsou nezbytné pro uskutečnění přihlášky, nepotřebuji tedy od Vás souhlas s jejich zpracováním pro tyto účely ).
 • Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur (nepotřebuji tedy od Vás pro tyto účely souhlas). Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu deseti let ze zákonných důvodů.
 • Kurzy s jógou v ubytovacích zařízeních: kromě základních údajů nezbytných pro plnění smlouvy zjišťuji informace o Vašich požadavcích na ubytování a stravu, abych mohla tyto informace předat třetí straně, ubytovacímu zařízení (Horská chata Antarik, Valašská Senice 1, Francova Lhota 756 14), právním důvodem tohoto zpracování je souhlas. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání služby.
  Navíc poskytuji tomuto zařízení Vaši adresu pro fakturační účely (nepotřebuji tedy od Vás souhlas). 
  Ubytovací zařízení adresu uchovává ze zákonných důvodu po dobu deseti let.
 • Zajištění kvalitních služeb, kdy se snažím předejít fyzické či jiné újmě během lekcí jógy: pro tento účel zpracovávám údaje o Vašem zdravotním stavu (ve formuláři dobrovolně uvádíte např. konkrétní diagnózu, stav po operacích či úrazech), o termínu porodu a případných těhotenských komplikacích (u těhotenských kurzů), o časovém odstupu od porodu a o jeho stručném průběhu (u poporodních kurzů). Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je souhlas, z Vaší strany jsou tedy tyto údaje poskytnutelné dobrovolně. Tyto údaje uchovávám max. po dobu promlčecí lhůty možného soudního sporu se zákazníkem.
 • Přímý marketing (zasílání obchodních sdělení ode mě k vám): Abych Vás mohla informovat o aktuálních jógových kurzech/seminářích/pobytech, které organizuji, zpracovávám Vaši e-mailovou adresu. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu při vyplnění registračního formuláře pro zasílání novinek, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo na adrese efilipkova@seznam.cz
 • Propagační účely: fotografie, dle kterých je možné Vás identifikovat a jsou pořízené za účelem zveřejnění na mém webu či sociální síti, pořizuji a zveřejňuji na základě Vámi uděleného souhlasu, který lze taktéž kdykoli odvolat. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný, udělen prohlášením či jiným zjevným potvrzením. Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Subjekt údajů má právo kdykoli souhlas odvolat. Ne vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, oprávněný zájem). 

ZPRACOVATELÉ:

V rámci rozesílání novinek spolupracuji se společností Mailerlite, které je zpřístupněn Váš email. Nikomu dalšímu Vaše osobní údaje neposkytuji.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Právo na informace (plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů).
 • Právo na přístup (můžete mě kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč).
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování (pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, můžete mě kontaktovat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost (přenos Vašich dat jinému správci).
 • Právo na výmaz (v takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené faktury po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje, které nejsou vázány tímto zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.)
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.)
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení (emaily s mnou nabízenými službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

Eva Hrdličková, 11. 5. 2018

 

TOPlist